Har din verksamhet rätt skyltar?

Vi vet att det är många riktlinjer att hålla koll på – som exempelvis ISO och AFS – samtidigt som nya lagkrav och förändringar ständigt tillkommer. Därför erbjuder vi Skyltronden® tillsammans med Systemtext. Detta innebär att vi hjälper dig säkerställa att din arbetsplats är korrekt skyltad och uppfyller alla aktuella regelverk. En skyltsäkrad arbetsplats helt enkelt.Vilka skyltar behövs för din verksamhet?

Oavsett bransch och verksamhet är alla arbetsgivare enligt lag skyldiga att se till att arbetsplatsen följer Arbetsmiljöverkets samt Boverkets regler och föreskrifter, genom bland annat korrekt skyltning utifrån hälsa, miljö och säkerhet. Skyltronden® är en skyltbesiktning där vi gör en översyn av skyltar och markeringar för hälsa, miljö och säkerhet på arbetsplatsen. Den är en inventering och åtgärd för att förhindra och förändra bristfällig arbetsmiljöskyltning, för att på så sätt säkerställa att arbetsplatsen är korrekt skyltad efter verksamhetens behov.

Det här ingår i Skyltronden®

1. Före Skyltronden® ingår ett uppstartsmöte, där vi diskuterar ditt företags förutsättningar. Vi går igenom vad skyltbesiktningen innebär samt vilka förväntningar och önskemål ni har.

2. Skyltronden® genomförs med bl.a stöd av verksamhetens utrymningsplan som underlag. Både verksamhetens befintliga skyltar, samt behov av nya arbetsmiljöskyltar ses över, utifrån de föreskrifter som finns för arbetsplatsens utformning och funktion, genom en rundvandring i lokalerna. Under besiktningen berättar skyltrondskonsulten vilka eventuella brister som finns samt förklarar vilka risker som föreligger och vilka regler som gäller.

Närvarande under Skyltronden® är:

  • Representant från Maskin & Verktyg
  • Skyddsombud, HMS-ansvarig, säkerhetsansvarig, arbetsledare för verksamheten eller motsvarande
  • Skyltrondskonsult från Systemtext

3. Efter Skyltronden® erhåller företaget en rapport med åtgärdsplan för arbetsplatsen. Rapporten innehåller en förteckning över ert skyltbehov, var skyltarna ska placeras
samt instruktioner för montage. Beställning av skyltar görs sedan via oss på Maskin & Verktyg.

Boka Skyltronden® och säkra upp verksamheten

Du kan enkelt boka Skyltronden genom att kontakta oss via telefon eller e-post. Det går även bra att höra av dig till någon av våra säljare.

Telefon 018-489 00 00
E-post order@maskinochverktyg.se

Stäng